HONG HE HONG JIA QUAN - ŠKOLA ČÍNSKÉHO KUNG FU

     Škola Čínského kung fu Hong He Hong Jia Quan byla založena v únoru roku 2008 Stanislavem Fraibišem v Mělníku. Škola byla založena na základě pověření  svého mistra Lee Quan Fu se souhlasem velmistra Zhan Ke Zhi, který obdržel Stanislav Fraibiš k otevření své školy a  předávání bojových umění dalším žákům a tak následnému  rozšiřování tradičního stylu jižního shaolinu Hong Jia Quan. kaligrafie od Zhan Ke ZhiMistr Lee Quan Fu udělil Stanislavu Fraibišovi toto pověření na základě dlouholetých  získaných zkušeností  a dovedností.

     Počátek výuky stylu Hong Jia Quan v Mělníku byl v září roku 2008, kdy z několika desítek studentů vznikla silná základna jak z řad dospělých, tak i z řad dětí. S velkým zájmem se studenti pustili a pouští do pravidelných tréninků. Trénink je rozložen do tří základních půlhodinových částí a to rozcvičení a strečink, opakování již získaných technik a výuka a opakování nových technik, sestav a aplikací. Již po krátké době chodu školy se v roce 2009 zúčastnili žáci z řad dětí národní Juniorské ligy, kde získaly první úspěchy. Nadále žáci školy získávají úspěchy na soutěžích a to jak na stupni vítězů, tak i ve stále zlepšující se konkurenci v ČR na dalších neméně cenných místech. Největšími soutěžními úspěchy naší školy, byla účast dvou studentů Jakuba Miřatského a Karla Krále, kteří se úspěšně umístili na stupni vítězů na Mistrovství Evropy v Bulharsku a v Gruzii a na Mistrovství světa v Číně. Škola má již několik studentů v reprezentaci ČR, kam se každý z nich nominoval na základě dosažených soutěžních výsledků v předešlém roce. Všem studentům patří velká pochvala za jejich práci, poctivou přípravu a výsledky.  Dále velké DÍK městu Mělník, MŠMT a Národní sportovní agentuře za spolupráci a finanční podporu naší školy.

Aktuální soutěžní výsledky našich studentů ZDE

© 2011 designed by Jan Klášterka